منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

تصویر سازی

تصویر سازی

گروه تصویرسازی دانشگاه سوره از سال 1393در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. از امکانات این گروه می توان به حضور هنرمندان و استادان برجسته تصویرسازی چون استادان بهراد امین سلماسی، فیروزه گل محمدی، مانلی منوچهری، علیرضا گلدوزیان، محسن حسن پور،  روجا علیزاده، علی هاشمی شهرکی، جمال رحمتی، ستاره حسینی، زهرا عسلی و امین منتظری اشاره کرد. در این رشته تکنیکهای متنوع تصویرسازی در کنار تصویرسازی کتاب کودک، تصویرسازی مجلات و جراید، تصویرسازی علمی، تصویرسازی فرهنگی، تصویرسازی قدیم و جدید به دانشجویان آموزش داده می شود. این گروه با یک عضو هیات علمی و 10 استاد مدعو در حال اجرا است.