منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

روابط‌عمومی دانشگاه سوره- ضمن تبريك به‌تمامی معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت کارشناسی پیوسته دانشگاه سوره در آزمون سراسري ١٤٠2 به اطلاع مي‌رساند معرفي‌شدگان رشته‌های مندرج در جدول بند الف نسبت به ثبت‌نام اينترنتي و شركت در جلسه مصـاحبه حضـوري (پس از بررسي پرونده الكترونيكي و در صورت تائید) بر اساس بند ب تا خ اقدام نمايند:

الف – جدول رشتههای دانشگاه سوره:

 

ب - تاريخهاي مهم:

١) ثبت‌نام اينترنتي در سامانه گلستان دانشگاه سوره به آدرس :  https://golestan.soore.ac.irاز روز دوشنبه مورخ 24  مهرماه لغايت پايان روز چهارشنبه مورخ 26 مهرماه  1402

٢) اعلام نتايج بررسي اوليه پرونده الكترونيكي و جدول زمان‌بندی شركت در مصاحبه حضوري، یکشنبه 30 مهرماه از طریق

 سايت دانشگاه سوره

 

ج- نحوه ثبتنام اينترنتي، مصاحبه حضوري و ارسال مدارك لازم

داوطلبان معرفی‌شده در هر يك از رشته‌های جدول بند الف (بر اساس اعلام رسمي سازمان سنجش آموزش كشور در سايت سنجش)، در مرحله اول طبق توضيحات زير نسبت به ثبت‌نام اينترنتي اقدام نموده و پس از بررسي پرونده الكترونيكي و در صورت تائيد، لازم است در مرحله دوم طبق جدول زمان‌بندی اعلامي جهت انجام مصاحبه به‌صورت حضوري شركت نمايند.

 

مرحله اول: ثبتنام اينترنتي در سامانه گلستان دانشگاه سوره

معرفی‌شدگان چند برابر ظرفيت واجد شرايط، لازم است از دوشنبه 24 مهرماه تا پايان چهارشنبه مورخ 26 مهرماه سال ١٤٠2 نسـبت بـه ثبـت‌نـام اينترنتي از طريق سامانه گلستان اين دانشگاه به نشاني https://golestan.soore.ac.ir اقدام نموده (فايل pdf راهنماي تصويري مراحل ثبت‌نام اينترنتي در صفحه ورود سامانه گلستان دانشگاه قابل‌مشاهده و دانلود است) و مـدارك موردنیاز به شرح زير را با فرمت مناسب تهيه و در سامانه مذكور در محل‌هاي مناسب بارگذاري نمايند. شایان‌ذکر است اين مهلت تمديد نخواهد شد و ضروري است داوطلبان محترم واجد شرايط در زمان مقرر نسبت به ثبت‌نام و بارگذاري كليه مدارك الزامي خود در اين سامانه اقدام نمايند . همچنين يادآور مي‌شود به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تذکر: یادآور می‌شود داوطلبانی که تا تاریخ 1402/06/31 موفق به اخذ آخرین مدرک تحصیلی نشوند موردبررسی قرار نخواهد گرفت.

مدارك موردنیاز براي بارگذاري در سيستم گلستان

١) مداركي كه لازم است داوطلبان واجد شرايط اسكن و در مرحله ثبت‌نام الكترونيكي بارگذاري نمايند. (اندازه هر فايل حداكثر ٣٠٠ كيلوبايت و با فرمت‌های مشخص‌شده و كيفيت بسیار خوب).

  • عكس رنگي ٣ × ٤ تمام‌رخ و جديد (با اندازه حداقل ٢٠٠ پيكسل عرض و ٣٠٠ پيكسل ارتفاع)
  • تصوير روي كارت ملي
  • تصوير صفحه اول شناسنامه
  • تصویر صفحه توضیحات شناسنامه
  • تصوير فرم تکمیل‌شده (دست‌نويس و امضاءشده) تعهدنامه داوطلب (شیوه دانلود این فايل از طریق سامانه گلستان بوده و در فایل راهنمای تصویری توضیح داده‌شده است)

٢) مداركي كه لازم است در مرحله ثبت‌نام الكترونيكي به فرمت pdf با حجم حداكثر ٥٠٠ كيلوبايت بارگذاري شود.

  • كارنامه نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1402
  • كارنامه انتخاب رشته داوطلب (اولويت‌هاي انتخاب كد رشته محل‌هاي تحصيلي)
  • فايل تکمیل‌شده (تایپ‌شده) فرم مشخصات بررسي صلاحيت عمومي (شیوه دانلود این فايل از طریق سامانه گلستان بوده و در فایل راهنمای تصویری توضیح داده‌شده است)

 

 

مرحله دوم: مراجعه به محل برگزاری مصاحبه

پس از بررسي پرونده الكترونيكي، داوطلباني كه مجاز به شركت در جلسه مصاحبه شوند، مي‌بايست برابر برنامه زمان‌بندی كه یکشنبه 30 مهرماه از طريق سايت دانشگاه به آدرس: https://soore.ac.ir  اطلاع‌رساني مي‌شود در جلسه مصاحبه حضوري شركت کنند. شایان‌ذکر است دانشگاه مسئوليتي براي اطلاع‌رساني از طريق ديگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت‌نام تا اعلام جدول زمان‌بندی، اخبار مربوط را از سايت دانشگاه دريافت نمايند.

همچنين انجام مصاحبه حضوري در مکان‌های معرفی‌شده در سایت، منوط به ارائه كامل مدارك ذيل و مراجعه در زمان مقرر است. در

غير این صورت به‌منزله انصراف تلقي شده و به مراجعات بعدي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تذکر1: جهت آرامش برگزاری مصاحبه شما عزیزان، از پذیرش همراهان در محل مصاحبه معذوریم. 

 

مدارك موردنیاز براي شركت در مصاحبه حضوري:

١) همراه داشتن كارت ملي

2) همراه داشتن فرم تکمیل‌شده (به‌صورت پرینت شده) مشخصات بررسي صلاحيت عمومي كه به امضاء داوطلب رسيده است.

3) پرينت گواهي ثبت‌نام اينترنتي در سيستم گلستان (جهت مصاحبه حضوري، اين گواهي مجوز ورود به محل مصاحبه است).

 

 

خ - نكات مهم:

1- پذيرش قطعي منوط به تائید نهايي سازمان سنجش آموزش كشور است.

2- به مدارك ناقص و درخواست داوطلباني كه واجد كليه شرايط الزامـي نباشـند ترتيـب اثـر داده نخواهـد شـد. لذا مجدداً توصيه مي‌شود داوطلبان قبل از ثبت‌نام مفاد اطلاعيه را به‌دقت مطالعـه و در صورت اطمينان از احراز كليه شرايط الزامي، ثبت‌نام نمايند.

3- شرايط پذيرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت‌نام از وضوح كافي برخوردار است؛ لـذا خواهشـمند اسـت از مراجعـه حضوري و يا تماس تلفني به‌منظور پرسش مجدد موارد خودداري فرماييد. در صـورت ضـرورت صـرفاً شـماره تلفـن  :

66858017 یا 66858083 داخلی 1 (اداره پذیرش و ثبت‌نام) در روزهاي اداري و غير از تعطيلات رسمي پاسخگوي داوطلبان خواهد بود و خارج از ساعات و روزهاي اعلام‌شده امكان پاسخگويي به داوطلبان وجود نخواهد داشت.

4- چنانچه در هر مرحله از ثبت‌نام، بررسي و اشتغال به تحصـيل مشـخص شـود كـه داوطلـب واجـد شـرايط الزامـي پذيرش از طريق اين اطلاعيه نبوده يا مغايرتي بين مدارك و مستندات ارائه‌شده داوطلب با اصل مدارك صادره از مراجع ذی‌ربط وجود داشته باشد، بلافاصله از ثبت‌نام و ادامه تحصيل وي جلوگيري مي‌شـود و مطـابق مقـررات بـا وي رفتـار خواهد شد.

5- حضور داوطلباني كه مجاز به شركت در مصاحبه حضوري مي‌شوند در ساعت و روز تعیین‌شده (كه متعاقباً از طريق همين سايت اعلام خواهد شد) براي مصاحبه الزامي و اين زمان غیرقابل تغيير است و عدم حضور (بدون دليل موجهي كه موردپذیرش دانشگاه باشد) به‌منزله غيبت و انصراف تلقي می‌شود.

6- در هیچ‌یک از مراحل پذيرش و مصاحبه امكان تجدیدنظر وجود ندارد.

 

   موفق باشید

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره

اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشگاه سورهنحوه پذيرش و مراجعه معرفيشدگان چند برابر ظرفيت با سوابق کارشناسی پیوسته

نظر خود را بنویسید