منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

"اطلاعیه زمان تحویل پروژه های دانشکده معماری سوره"

1. تحویل کار استاد خدابنده لو در تاریخ 10 تیر ماه، ساعت۱۳ می باشد.

2. تحویل کار و امتحان کاربرد کامپیوتر (استاد عسکری)، در تاریخ ۱۴ تیرماه، ساعت ۱۰ الی ۱۲ می باشد.

3. تحویل درس معماری جهان اسلام - ناپیوسته (دکتر یغمایی)، در تاریخ ۶ تیر ماه، ساعت ۱۳ می باشد.

اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشکده معماری و شهرسازی سوره

نظر خود را بنویسید