منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

دانشجویان کلاس تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی ( کد درس:01-046-06-14 ، روز چهارشنبه 9:30-8) به استاد امراللهی جهت تعیین روز مراجعه نمایند. @soorenews

مطالعه بیشتر

دانشجویان کلاس تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی ( کد درس:01-046-06-14 ، روز چهارشنبه 9:30-8) به استاد امراللهی جهت تعیین روز مراجعه نمایند. @soorenews

مطالعه بیشتر