منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

بیست‌وششمین کرسی ترویجی با عنوان «بررسی وضعیت خانواده ایرانی در فضای مجازی: مطالعه صفحات اینستاگرامی با رویکرد روابط والدین با فرزندان» با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات و معاونت پژوهشی دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

پنجمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های مربوط به دومین همایش ملی آینده‌پژوهی باموضوع «معماری مدل‌هایی با ساختار افقی در دنیای چهارم» در دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

چهارمین پیش نشست همایش آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات و معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با عنوان »آینده‌نگاری مدیریت در آموزش دانشگاهی» در روز شنبه ۰۳/۰۸/۱۴۰۲ از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ برگزار شد.

مطالعه بیشتر